Дархан-Уул аймаг Цондоолой - Таван тойн цэцэрлэг

Төсвийн ерөнхийлөн захирагч: ТЕЗ

Дарга: Сумъяа Мөнхбаяр

Утас: 94994042

Нягтлан бодогч: Сумъяа мөнхбаяр

Утас: 94994042

Шилэн дансны мэдээллийн төрөл 2023
1 сар
2023
2 сар
2023
3 сар
2023
1-р улирал
2023
4 сар
2023
5 сар
2023
6 сар
2023
2-р улирал
2023
7 сар
2023
8 сар
2023
9 сар
2023
3-р улирал
2023
10 сар
2023
11 сар
2023
12 сар
2023
4-р улирал
2023
Хагас жил
2023
Бүтэн жил
1 Улс, орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр 10 сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий ажил, үйлчилгээ гүйцэтгэсэн талаарх улирлын мэдээлэл (Улирал бүр)