Монголын хүүхэд хөгжлийн ордон цэцэрлэг

Татан буугдсан огноо: 2022/12/01

Татан буугдсан шалтгаан: татан буугдсан

Төсвийн ерөнхийлөн захирагч:

Дарга: Жамсранжав Хишигбаяр

Утас: 88871001

Нягтлан бодогч: Цэрэнбалжир Эрдэнэ

Утас: 86680116

Шилэн дансны мэдээллийн төрөл 2023
1 сар
2023
2 сар
2023
3 сар
2023
1-р улирал
2023
4 сар
2023
5 сар
2023
6 сар
2023
Хагас жил
2023
7 сар
2023
8 сар
2023
9 сар
2023
3-р улирал
2023
10 сар
2023
11 сар
2023
12 сар
2023
Бүтэн жил
1 Улс, орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр 10 сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий ажил, үйлчилгээ гүйцэтгэсэн талаарх улирлын мэдээлэл (Улирал бүр)