Үнэт цаасны төлбөр тооцоо төвлөрсөн хадагламжийн төв ХХК

Татан буугдсан огноо: 2015/04/13

Татан буугдсан шалтгаан: Монгол улсын засгийн газрын 2015оны 4-р сарын 13-ны өдрийн 417-р тогтоолоор өөрчлөн зохион байгуулагдсан

Төсвийн ерөнхийлөн захирагч: Сангийн Сайд

Дарга: Жуков Алдаржавхлан

Утас: 99119003

Нягтлан бодогч: Лувсансамбуу Нарантуяа

Утас: 99009097

Шилэн дансны мэдээллийн төрөл 2024
1 сар
2024
2 сар
2024
3 сар
2024
1-р улирал
2024
4 сар
2024
5 сар
2024
6 сар
2024
Хагас жил
2024
7 сар
2024
8 сар
2024
9 сар
2024
3-р улирал
2024
10 сар
2024
11 сар
2024
12 сар
2024
Бүтэн жил
1 Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө (Бүтэн жилээр)
2 Хөрөнгийн болон урсгал зардалд тусгагдсан арга хэмжээний тендерийн ерөнхий мэдээлэл (Тухай бүр)
3 Концессийн мэдээлэл (Тухай бүр)
4 Худалдан авах ажиллагааны тайлан (Бүтэн жилээр)