Орхон аймаг Мөнхийн гэгээ Өрхийн эрүүл мэндийн төв

Төсвийн ерөнхийлөн захирагч:

Дарга: Гунгаа Мядагханд

Утас: 94953422

Нягтлан бодогч: Болд Оюун-Эрдэнэ

Утас: 95341371

Шилэн дансны мэдээллийн төрөл 2024
1 сар
2024
2 сар
2024
3 сар
2024
1-р улирал
2024
4 сар
2024
5 сар
2024
6 сар
2024
2-р улирал
2024
7 сар
2024
8 сар
2024
9 сар
2024
3-р улирал
2024
10 сар
2024
11 сар
2024
12 сар
2024
4-р улирал
2024
Хагас жил
2024
Бүтэн жил
1 Улс, орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр 10 сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий ажил, үйлчилгээ гүйцэтгэсэн талаарх улирлын мэдээлэл (Улирал бүр)