Ханжаргалант Ховд хоршоо

Төсвийн ерөнхийлөн захирагч:

Үүсгэн байгуулагдсан он: 2021/09/14

Дарга: Эрдэнэ Өлзийхүү

Утас: 99093783

Нягтлан бодогч: Баасанхалтар Ариунаа

Утас: 95953783

Шилэн дансны мэдээллийн төрөл 2024
1 сар
2024
2 сар
2024
3 сар
2024
1-р улирал
2024
4 сар
2024
5 сар
2024
6 сар
2024
2-р улирал
2024
7 сар
2024
8 сар
2024
9 сар
2024
3-р улирал
2024
10 сар
2024
11 сар
2024
12 сар
2024
4-р улирал
2024
Хагас жил
2024
Бүтэн жил
1 Улс, орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр 10 сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий ажил, үйлчилгээ гүйцэтгэсэн талаарх улирлын мэдээлэл (Улирал бүр)